Bestuur en Administratie

Waarschijnlijk niet het meest voor de hand liggende onderwerp als het het over kerken hebt, maar er moet wel gewoon geadministreerd worden. Ook kerken moeten hun cijfers verantwoorden richting overheden, eigen leden en externe donateurs. Bovendien moeten kerken goed worden bestuurd om ze door te kunnen geven aan volgende generaties.

Ook kerken maken op bestuurlijk gebied een professionaliseringsslag door. Er wordt goed gekeken naar kwaliteiten van de verschillende leden van kerkenraad of bestuur. Er wordt goede software gebruikt, accountants ingeschakeld, trainingen gevolgd of beter of efficiënter te kunnen besturen. Archiveren gebeurt steeds professioneler. 

En last but not least: kerken hebben ook gewoon te maken met wet- en regelgeving van de overheid. Als het gaat om geld, veiligheid en onderhoud. Maar ook de AVG heeft in kerken veel impact gehad, zeker zoveel als bij bedrijven, omdat kerken bijzondere presoonsgegevens verwerken.