Beurs en Corona

Inschrijven zonder financieel risico
Wij begrijpen dat er bedrijven zijn die het een risico vinden zich in te schrijven voor een beurs en een aanbetaling te moeten doen. Tegelijk hebben wij als beursorganisator ook zekerheid nodig dat er voldoende exposanten zijn. 

Daarom sturen wij na uw inschrijving niet de gebruikelijke voorschotfactuur van 40% van de deelnamekosten. U ontvangt pas een factuur voor de volledige standhuur enkele weken vóór de Kerkenbeurs plaatsvindt. Dan is in principe wel duidelijk of de beurs doorgaat. Wanneer door coronamaatregelen de Kerkenbeurs moet worden verschoven, schuift uw inschrijving gewoon mee.

Dus: geen Kerkenbeurs? Dan ook geen factuur!

Coronamaatregelen

Vanaf 25 februari worden nagenoeg alle coronamaatregelen opgeheven. Dat maakte minister Kuipers op 15 februari bekend tijdens de gebruikelijke persconferentie van het kabinet over coronamaatregelen.

Voor doorstroomlocaties zoals de Kerkenbeurs gelden straks geen restricties meer. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig, mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand houden worden eveneens afgeschaft. Een andere maatregel die enigszins beperkend was, is het maximum aantal bezoekers dat tegelijk op een beurs aanwezig mag zijn. Ook die maatregel wordt opgeheven. Voor bepaalde evenementen binnen en buiten blijven nog enkele beperkende maatregelen gelden, maar dus niet voor beurzen.

Mochten er onverhoopt toch nog beperkende maatregelen van kracht worden voor de Kerkenbeurs, dan kunt u daar op deze website over lezen. Via e-mail houden wij exposanten en bezoekers die zich hebben ingeschreven, op de hoogte.