Beurs en Corona

Financiële zekerheid

Wat als de Kerkenbeurs onverhoopt moet worden verschoven wegens coronamaatregelen?
Mocht het zo zijn dat de beurs door coronamaatregelen van de overheid niet kan doorgaan op de geplande datum, dan blijft uw geld staan en schuift mee naar de nieuwe datum. Een eventuele verschuiving kost u dus geen geld!

Coronamaatregelen

Uiteraard zullen wij op de beursvloer minimaal alle maatregelen treffen die de overheid voorschrijft ter bestrijding van het coronavirus. Pas ongeveer een maand van tevoren kunnen wij redelijk inschatten wat die maatregelen zullen zijn. Door het vaccinatieprogramma en voortschrijdend inzicht rond benodigde maatregelen kan er nog een en ander veranderen. Wij zullen onze exposanten en bezoekers zorgvuldig informeren.