Beurs en Corona

Inschrijven zonder financieel risico
Wij begrijpen dat er bedrijven zijn die het een risico vinden zich in te schrijven voor een beurs en een aanbetaling te moeten doen. Tegelijk hebben wij als beursorganisator ook zekerheid nodig dat er voldoende exposanten zijn. 

Daarom sturen wij na uw inschrijving niet de gebruikelijke voorschotfactuur van 40% van de deelnamekosten. U ontvangt pas een factuur voor de volledige standhuur enkele weken vóór de Kerkenbeurs plaatsvindt. Dan is in principe wel duidelijk of de beurs doorgaat. Wanneer door coronamaatregelen de Kerkenbeurs moet worden verschoven, schuift uw inschrijving gewoon mee.

Dus: geen Kerkenbeurs? Dan ook geen factuur!

Coronamaatregelen

Uiteraard zullen wij op de beursvloer minimaal alle maatregelen treffen die de overheid voorschrijft ter bestrijding van het coronavirus. Pas ongeveer een maand van tevoren kunnen wij redelijk inschatten wat die maatregelen zullen zijn. Door het vaccinatieprogramma en voortschrijdend inzicht rond benodigde maatregelen kan er nog een en ander veranderen. Wij zullen onze exposanten en bezoekers zorgvuldig informeren.