Exposanten > De exposanten en bezoekers

Welk soort exposanten komt u tegen op de Kerkenbeurs?

Exposanten op de Kerkenbeurs zijn bedrijven en organisaties, groot en klein, die actief zijn op onderstaande terreinen:
Meubilair, inrichting, restauratie, verbouw, nieuwbouw, herbestemming, onderhoud, ongediertebestrijding, geluidstechniek, beamers, kerktelevisie, communicatie, websites, kerkbladen, muziek, orgels, piano’s, keyboards, drumstellen, boeken, kerkklokken, kaarsen, diaconie, hulpverlening, training, coaching, advisering, beveiliging, BHV, avondmaal sets, liturgisch design en –textiel, kopiëren en printen, software, administratie, verzekeringen, glas-in-lood, kerkelijke kunst, energie, duurzaamheid, archivering, conservering, installatietechniek, dakbedekking etc.

Kerkenbeurs is een facilitaire vakbeurs. Thema's op geloofsinhoudelijk of theologisch gebied komen niet aan de orde.

Wie komt u tegen als bezoekers?

  • Kerkelijk beheerders en bestuurders die de besluitvorming beïnvloeden of zelfs de eindbeslissing nemen bij de aanschaf van goederen of diensten.
  • Beheerders van kerken die besluiten over onderhoud, restauratie en herinrichting.
  • Bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers of producten die zij nog niet eerder afnamen.
  • Veel bezoekers komen samen met meerdere personen. Dit verhoogt de kans op een zorgvuldige inventarisering en afweging.
  • Bezoekers uit kerken die u op vrijwel geen enkele andere manier zo direct kunt bereiken.
  • Bezoekers die zelf zelden of nooit tijd en gelegenheid hebben leveranciers te bezoeken en vergelijken.