Hoe multifunctioneel zijn kerkgebouwen?

Helderblauw liet studenten HBO Bedrijfskunde een marktonderzoek uitvoeren dat liep van november 2017 tot voorjaar 2018. Aan het onderzoek werkten 108 kerken mee met een evenredige spreiding over het land, denominaties en bouwjaren van het kerkgebouw. Het onderzoek is een representatieve steekproef volgens de in het HBO aangeleerde criteria, die ook aansluiten bij wat professionele onderzoekers hanteren.

Bekijk hier de uitkomst van de vragen over het multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen.

Hoe vaak wordt het kerkgebouw per maand verhuurd aan externe partijen?

1-5 keer 57,6%
6-10 keer 10,6%
11-15 keer 8,4%
15> keer 5,9%
N.v.t. 17,5%

 

Voor welke gelegenheden wordt het kerkgebouw verhuurd aan externe partijen?

Bijeenkomsten en vergaderingen 48,2%
Activiteiten voor de jeugd 16,5%
Activiteiten voor 65+ 22,4%
Concerten 55,3%
Vergaderingen van bedrijven 16,5%
Cursussen van bedrijven 11,8%
Rouwdiensten 63,5%
Trouwdiensten 52,9%
Anders, zie hieronder 31,8%

Bij 'Anders' in de voorgaande vraag, zijn o.a. de volgende antwoorden ingevuld:

-          Koorrepetities (7x)
-          Congressen  (2x)
-          Kerkdiensten andere kerk (3x)
-          Jaarsamenkomsten van hobbyclubs en schoolmusicals
-          Huwelijksjubileum gemeenteleden
-          Kunstexposities
-          Voedselbank
-          Kledingverkoop
-          Stemlokaal
-          Bloedafname
-          Studentenvereniging
-          Buurtactiviteiten (2x)
-          Muzieklessen
-          Thuiszorg
-          Voorstellingen
-          Diplomauitreikingen (2x)
-          Vergadering VvE omliggende gebouwen
-          Apotheek
-          Familiefeesten (2x)
-          Beurzen
-          Evenementen

Klik op onderstaande grafieken om ze volledig te bekijken.

Copyright 2018, Helderblauw BV. De gegevens op deze pagina mogen niet worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helderblauw BV.