Hybride seminar Kerkenbeurs

Op 28 september 2021 organiseert Kerkenbeurs een hybride seminar met presentaties over actuele zaken rond coronamaatregelen en ventilatie. Zoals in de meeste kerken ook gebeurt met de kerkdiensten en vieringen, is het seminar live bij te wonen maar tegelijk ook thuis te volgen via uw PC of smart-tv. 

Over de actuele stand van zaken rond coronamaatregelen en de impact op het kerkbezoek, keuzes, vaccinaties en andere gevoleige onderwerpen, duurt dit onderwerp één uur. Het onderwerp 'Hybride kerkdiensten' komt daarmee te vervallen.

Het seminar is gratis voor iedereen, of u het nu live bijwoont of thuis volgt. Inschrijving vooraf is wel verplicht, u kunt dat doen via het inschrijfformulier.

Onderwerpen
Hieronder ziet u het programma, een toelichting per onderwerp staat verder naar onder op deze pagina.

Tijd Onderwerp Spreker
18.30   Kerkzaal Grote Kerk geopend  
19.00 Zingen, aerosolen en ventilatie  van Dorp, adviseur Van Dorp Installatietechniek
19.30  Ventilatie: techniek, tips en valkuilen Kees Zandijk, adviseur DWA
20.00  Pauze  
20.15 Actuele coronamaatregelen en het spanningsveld tussen mogelijk en wenselijk Marjolein Willemsen, voorzitter landelijke werkgroep corona Protestantse Kerken in Nederland
21.15 Einde programma  

Datum
28 september 2021

Locatie
Grote Kerk
Markt 1
6701 CX Wageningen

Toelichting onderwerpen

Zingen, aerosolen en ventilatie
Er is veel te doen geweest over zingen tijdens kerkdiensten. In deze presentatie gaat het over risico's bij zingen en de impact op mogelijke besmettingen. En hoe zit het nu met aerosolen, waarin schuilt het gevaar en wat heeft het specifiek te maken met kerkdiensten? Tot slot gaat het over het belang van ventilatie in relatie tot besmettingsgevaar en gezondheid in het algemeen.
De presentatie wordt verzorgd door Paul van Dorp, adviseur en adjunct-directeur bij Van Dorp Klimaattechniek.

De techniek van het ventileren
Ventileren is de nieuwste basismaatregel bij coronapreventie. Maar wat houdt ventilatie eigenlijk in en hoe weet je of je voldoende ventileert? Welke vormen van ventileren zijn geschikt en met welke apparatuur? De presentatie gaat ook in op verschillen tussen grote en kleine, moderne en oude kerkgebouwen.
De presentatie wordt verzorgd door Kees Zandijk, adviseur bij Adviesbureau DWA.

Coronamaatregelen in de kerk: wat is mogelijk en wenselijk?
Hoe kan de kerk omgaan met de meest actuele coronamaatregelen? Wat is verplicht en wat is verstandig, ook met het oog op uitstraling en communicatie? De grens opzoeken of vermijden? De ene kerkganger is nog huiverig, de ander vindt het allemaal wel prima. En hoe om te gaan met gevoelige onderwerpen als toegangscontrole en zingen? 
Een presentatie en gesprek met bezoekers in de zaal door Marjolein Willemsen. Zij is plaatsvervangend directeur van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerken in Nederland en voorzitter van de coronawerkgroep.

Vragen indienen

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. Daarop kunt u ook eventueel vragen indienen bij een van de onderwerpen. Waar mogelijk en indien relevant voor een breder publiek worden die meegenomen tijdens de presentaties.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.