Nieuws

Kerken willen hun kerkgebouw steeds meer multifunctioneel maken. Met verhuur aan externe partijen valt geld te verdienen dat de kerken weer gebruiken voor onderhoud, verbouwing, restauratie en vervanging van allerlei apparatuur. Maar hoe multifunctioneel zijn kerken eigenlijk?

Tijdens Kerkenbeurs Nederland 2019 is 'Restauratie' weer een belangrijk onderwerp op de beurs. Bedrijven uit de restauratiebranche met een stand op de beursvloer, kunnen altijd rekenen of ruime belangstelling vanuit de kerken.

Het gisteren verschenen rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC maakt duidelijk dat vèrstrekkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 'slechts' 1,5 graad. Wetenschappers spreken over 'dringende en niet eerder vertoonde maatregelen' die nodig zijn om dat te bereiken.

Op Kerkenbeurs Nederland 2019 is het aantal exposanten per segment aan een maximum gebonden. Dit systeem wordt al enkele edities toegepast op sommige segmenten, maar wordt nu verbreed. Het aantal exposanten is afhankelijk van het segment waarin zij werkzaam zijn.

19 september 2018

In aanloop naar de Kerkenbeurs Nederland 2019, is de website geheel vernieuwd. Niet alleen is alle informatie aangepast aan de eerstkomende Kerkenbeurs in maart 2019, ook de vormgeving en indeling is volledig veranderd.

Vandaag wordt bij alle kerken in Nederland de september editie van Kerkmagazine bezorgd. In het nieuwste nummer staan artikelen, nieuws en tips over uiteenlopende facilitaire onderwerpen.

De cursustak van Helderblauw, Kerkacademie, begint het jaar met een symposium over 'Kerkbestuur en -beheer: moet het professioneler?' Voor het najaar van 2018 staan zeven cursussen gepland over concrete onderwerpen die kerken bezighouden.

Vandaag werd ons bekend dat Alfred Knorr plotseling is overleden. Alfred was oprichter en directeur van Kerkenbeurs Noord-Nederland. In 2011 organiseerde Alfred Knorr Communicatie deze beurs voor het eerst in Drachten.

Op 22 en 23 maart 2019 zal de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs. Het is dan 10 jaar geleden dat de eerste beurseditie op dezelfde locatie werd georganiseerd.

Vandaag valt bij alle kerken in Nederland het nieuwste nummer van Kerkmagazine op de mat.  Artikelen gaan over:

De eerste editie van Kerkenbeurs Zuid is afgesloten. In de Grote Kerk in Breda vond afgelopen weekend voor het eerst een Kerkenbeurs Zuid plaats. De ambiance van de monumentale kerk vormde de perfecte locatie voor deze vakbeurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders.

Op 6 en 7 april 2018 wordt in de Grote Kerk in Breda de eerste editie van de Kerkenbeurs Zuid georganiseerd. De vakbeurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders is een regionale variant van de landelijke Kerkenbeurs in Utrecht.

Tijdens Kerkenbeurs Noord in maart 2018 in Drachten, is een uitgebreide fotoreportage gemaakt. De foto's geven een goed beeld van de sfeer, de drukte en de mensen op de beurs.

Bekijk hier de fotoreportage.

Met een lichte bezoekersstijging is Kerkenbeurs Noord 2018 afgesloten. Afgelopen weekend bezochten in totaal 597 bezoekers de tweejaarlijkse noordelijke editie van de Kerkenbeurs in Drachten. Dat betekent een kleine stijging van 2,4% ten opzichte van 2016.

In het Friesch Dagblad van 17 maart 2018 stond een 2 pagina's groot artikel over de aanstaande Kerkenbeurs Noord. Friesch Dagblad is een christelijk dagblad dat van oudsher nauwe banden heeft met Friese kerken en hun leveranciers.

Tijdens de Kerkenbeurs Noord en Zuid wordt een presentatie gehouden over de impact van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd. Deze Europese Verordening heeft vèrstrekkende gevolgen op het gebied van verwerking van gegevens.

Het eerste Kerkmagazine van jaargang 9 is verschenen. Afgelopen vrijdag ontvingen alle kerken in Nederland een exemplaar. In het nieuwste nummer van Kerkmagazine staan de volgende artikelen.

Tijdens de regionale Kerkenbeurzen is er een breed programma over actuele en interessante onderwerpen. Voor kerkrentmeesters, beheerders, bestuurders en vele andere kerkelijke professionals en vrijwilligers.

De presentaties, workshops en masterclasses gaan o.a. over:

Vaak vragen kerkrentmeesters en beheerders om een duurzame installatie te bedenken, met een laag energieverbruik, hoge comfortwaarde, en liefst beperkte investeringen. Wat is een duurzame verwarmingsinstallatie eigenlijk?

Pagina's