Nieuws

Wegens privéomstandigheden moet de 'Gespreksbijeenkomst Monumentale kerkinterieurs' helaas worden geannuleerd.

Hoe kun je inkomsten werven uit nalatenschappen? En hoe zet je een goede fondsenwervingsactie op? Hoe gaat u om met het geld en vermogen van de kerk? Is het veilig en rendeert het?

Kerken worden verbouwd, gemoderniseerd en opnieuw ingericht. Dat proces is al jaren gaande en dat blijft ook nog wel jaren doorgaan!

Als kerken steeds vaker voor andere doelen dan de eredienst worden gebruikt, veranderen ook de wensen ten aanzien van verlichting. Verder valt er vaak veel te verduurzamen en besparen.

We mogen weer, maar hoe gaat u verder? Er is nogal wat veranderd door corona. Bijna elke kerk streamt de diensten, en voor velen is dat een prima alternatief voor aanwezigheid in het kerkgebouw.

Tijdens de Kerkenbeurs zal er een presentatie worden gehouden over veiligheid en gezondheid in de kerk. De kerk is verantwoordelijk voor medewerkers en bezoekers.

Het inrichten, beheren, onderhouden en exploiteren van het kerkgebouw en pastorie.

Nog nooit waren er zoveel mogelijkheden als tegenwoordig om te communiceren met uw eigen kerkleden, omwonenden en andere belangstellenden.

Kerkgebruik is in ontwikkeling. Dat betekent gelukkig niet dat ze massaal sluiten en worden herbestemd.

De bekende RTL-weerman Reinier van den Berg zal tijdens Kerkenbeurs Nederland 2022 een presentatie verzorgen met de titel 'Goed Rentmeesterschap. Dat is geloofwaardig!' 

Vanaf 25 februari worden nagenoeg alle coronamaatregelen opgeheven. Dat maakte minister Kuipers gisteren bekend tijdens de gebruikelijke persconferentie.

De versoepelingen die het kabinet op 25 januari aankondigde, zijn gunstig voor de Kerkenbeurs.

Gezien de huidige ontwikkelingen en vooruitzichten rond corona zien wij ons ook genoodzaakt Kerkenbeurs Nederland 2022 daadwerkelijk te verplaatsen.

05 november 2021

Vier pagina's met nieuws en informatie voor bedrijven over ontwikkelingen in kerken, de Kerkenbeurs en andere vakbeurzen.

De kerkzaal is vernieuwd, banken werden stoelen. Er kwam een kleine kerkzaal bij, een ontmoetingsruimte, een stilteruimte en vergaderzalen. De Bethelkerk in Barneveld wordt Emmaüskerk.

Op 28 september 2021 organiseert Kerkenbeurs een hybride seminar met presentaties over actuele zaken rond coronamaatregelen en ventilatie.

Na een van de grootste verbouwingen in het 1000 jarig bestaan moet de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk het kloppend hart van de stad worden.

Pagina's