Rapport: groeiende aandacht bij kerken voor groene energie

Het besef binnen kerken over het belang van duurzaamheid op vele gebieden groeit. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit en Christelijke Hogechool Ede dat is uitgevoerd onder ruim 1600 Protestantse Kerken (PKN).

Gekeken werd naar de mate waarin kerken duurzaam water en energie gebruiken of dat op korte termijn van plan zijn te gaan doen. In het onderzoek was ook aandacht voor in hoeverre kerken duurzaam omgaan met financi├źn, materialen, recycling en grondgebruik.

Van alle kerken maakt 27,7% al gebruik van energieopwekkinig via zonnepanelen en ruim 9% gaat dat binnen twee jaar doen. Verder is 21,8% geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen, maar heeft op dit moment nog geen concreet plan klaar. Deze percentage komen nagenoeg overeen met het onderzoek van de Radbouw Universiteit in 2019 onder Rooms Katholieke parochies.

Doorvertaald naar alle kerken in de protestantse gezindte betekent dit concreet dat ongeveer 950 kerken in Nederland bezig zijn of serieus overwegen zonnepanelen voor hun kerkgebouw aan te schaffen. De cijfers van de katholieke parochies dateren uit december 2019. Maar aangenomen dat corona een deel van de plannen heeft vertraagd, zijn nog altijd ongeveer 300 plaatselijke kerken van plan op redelijk korte termijn zonnepanelen te laten plaatsen.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen