Seminar ‘KERK NA CORONA: WE MOGEN WEER! MAAR HOE?’

Seminar voor kerkenraden, parochiebesturen, oudstenraden, predikanten, pastoors, voorgangers.

We mogen weer, maar hoe gaat u verder? Er is nogal wat veranderd door corona. Bijna elke kerk streamt de diensten, en voor velen is dat een prima alternatief voor aanwezigheid in het kerkgebouw. Als kerk wilt u weer een eenheid vormen en de geloofsgemeenschap bij elkaar krijgen en houden. Teams van vrijwilligers moeten de draad weer oppakken, maar hoe?
De verleiding is groot snel weer terug te willen naar normaal. Maar de vraag is of dat kan, en of dat wenselijk is. Juist nu alles weer lijkt te kunnen, is bezinning op zijn plaats. Op dit seminar vertellen drie deskundigen over kansen, valkuilen en mogelijkheden.

Direct aanmelden >>

Programma

17 mei 2022
Expo Houten, Meidoornkade 24 Houten

14.30 Opening
14.35 Hoe worden we (na corona) weer een team/gemeenschap?
door Steven van den Heuvel
15.10 Zappen hoeft niet meer. Maar het mag wel.
door Otto Grevink
15.45 De zichtbare kerk
door Cors Visser
16.20 Vragen
16.30 Afsluiting met hapje en drankje
Toelichting op onderwerpen en sprekers

Hoe worden we (na corona) weer een team/gemeenschap?
Veel van de teams zijn uiteengevallen of hebben elkaar lange tijd alleen op afstand ‘gezien’. De teams werden vaak kleiner. Mensen hebben zich tijdens corona vaak best gered zonder andere mensen in de kerk. Koffie drinken thuis na de dienst ging prima, dus waarom nu weer in de kerk? Een voetbalelftal of groep collega’s die elkaar niet of te weinig ontmoeten, valt uit elkaar omdat de onderlinge band niet wordt gevoeld en gevoed. Ook daar kan de verleiding aanwezig zijn om een training, feestje of teamuitstapje over te slaan. Je kunt geen vier gemeentedagen per jaar met elkaar organiseren. Hoe zorg je dat mensen zich zó onderdeel van de geloofsgemeenschap voelen, dat de kerk niet steeds aan het kortste eind trekt als er tijdens gemeenteactiviteiten ook iets anders belangrijk is? Belangrijk is om eerst stap achteruit te doen, eerst delen hoe het was, want er is veel verloren gegaan. Eerst terugkeer, wat was pijnlijk, individueel of kring. In slingerbeweging, niet vooruitrennen of alleen terugkijken. Daarin meebewegen. Echt luisteren naar elkaar. Kernteam vrijwilligers moet je dat mee doen. Geen aandacht voor pijn dan niet verder. Dag op pad met team, een ochtend terugkijken, dan kijken wat vruchten zijn, en dat versterken.

Spreker: veranderspecialist Steven van den Heuvel. https://www.unloop.nl/

Zappen hoeft niet meer. Maar het mag wel.
Tijdens corona ging vrijwel alles via streaming. Dat trok niet alleen eigen mensen, maar ook de doelgroep NL-zingt, en aan huis gebonden ouderen en zieken. Maar ook kerkverlaters allerlei snit, rondkijkers en zinzoekers. Kerkmensen hebben vaak hekel aan shoppers, maar zo werkt het nu wel: mensen stellen zelf hun geloof samen, op individueel niveau, ze halen overal wat vandaan. Grevink ziet als pionier dat deze mensen niet te binden zijn. Hij ziet een rol van de pionier en ook van de vaste kern als een voortrekkersrol. Hij wil daarmee vooruitlopen op de kerk als knooppuntnetwerk. Shoppen is dan een manier om je te verhouden tot geloven. Dat verlaagt de druk want het per se vast willen houden van mensen wordt dan minder belangrijk. De grootste vraag is: wil je dat het weer wordt zoals het was? Of trekken we lessen uit het coronatijdperk?

Spreker: kerkpionier Otto Grevink. http://ottogrevink.blogspot.com/p/biografie.html

De zichtbare kerk
Tijdens buitenlandse vakanties stappen mensen vaak een kerk binnen om daar een kaarsje te branden, maar in eigen land lopen ze de kerk voorbij. Hoe komt dat, en kan de kerk iets doen om dat te veranderen? Wat zegt jouw kerkgebouw over jullie als gemeente? In dit seminar word je uitgedaagd met een andere blik naar je gebouw te kijken in relatie tot je gemeente en de mensen in de wijk. Niet zelden hoor je - als mensen om een andere reden een kerk bezoeken, zoals een doopdienst van vrienden – dat men verbaasd is over hoe het eraan toeging in de kerk. Dat geldt voor volkomen vreemden, maar ook voor kerkverlaters die nog steeds het beeld hebben van toen ze hun kerk verlieten. Kan de kerk zelf ook zorgen voor een beter imago, of tenminste een bij de realiteit passend imago?

Spreker: godsdienstsocioloog Cors Visser. https://kerkpunt.nl/medewerker/cors-visser/

Aanmelden

Deelname aan dit seminar is gratis, vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.
Wanneer nadat u zich heeft aangemeld blijkt dat u toch niet aanwezig kunt zijn, meldt u zich dan alstublieft weer af. Dan kunnen wij uw plek beschikbaar stellen aan eventuele andere belangstellenden.

Naar aanmelden >>

Foto's v.l.n.r.: Steven van den Heuvel, Otto Grevink, Cors Visser