Silas Groep

De Silas Groep ondersteunt geloofsgemeenschappen en helpt hen op voorwaardenscheppend terrein. Materiële vraagstukken van kerken benaderen wij vanuit de missie van de kerken. Hoe wilt u kerk-zijn nu en in de toekomst? De Silas Groep bestaat uit vier stichtingen: KKA, KKG, KKG Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer

Adres: 
Koningin Wilhelminalaan 23
3818 HN AMERSFOORT
Utrecht
Email adres: 
info@silasgroep.nl
Thema: 
Advies
Herbestemming
Restauratie